DAHATAZE Kullanıcılara ilişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Aydınlatma Metni

1. Giriş
İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); Veri Sorumlusu sıfatıyla “Kızılırmak Mah.
Dumlupınar Blv. No: 3 C-1 İç Kapı No: 160- Çankaya/ Ankara adresinde mukim Zuhal SARI’ya ait
Dahataze Teknoloji (“Dahataze”) kullanıcılarının kişisel verilerinin toplanması, kullanılması,
oluşturulması, muhafaza edilmesi, saklanması, değiştirilmesi, sınıflandırılması, aktarılması gibi
kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak
gerçekleştirilmesine ilişkin esasları belirlemektedir.
İşbu Aydınlatma Metni Dahataze kullanıcılarına (“Kullanıcı”) yöneliktir.
2. Kişisel Veri
İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan “Kişisel Veri”, kullanıcılarını kimliğini belirli ya da
belirlenebilir kılan ve Kullanıcılar’a ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
3. Kişisel Verilerin İşlenmesi Süreçleri
Dahataze kullanıcısı olmanız durumunda işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde yer alan
kişisel verileriniz Dahataze’nin; (a) sisteme kayıt süreçlerinde; (b) üye işyeri ile bağlantı
kurulması süreçlerinde; (c) pazarlama süreçlerinde; (d) bilgi güvenliğinin sağlanması
süreçlerinde; (e) analiz ve geliştirme süreçlerinde işlenmektedir.
4. İşlenen Kişisel Veri Kategorisi
Dahataze kullanıcısı olmanız durumunda, Dahataze süreçlerinde, her bir süreç özelinde
farklılaşmakla ve sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber, (a) ad-soyad, yaş, cinsiyet gibi KİMLİK
verileriniz; (b) cep telefonu numarası, e- posta adresi gibi İLETİŞİM verileriniz; (c) kullanıcı
konum bilgileri, IP adresi gibi LOKASYON verileriniz; (d) fotoğraf gibi GÖRSEL VE İŞİTSEL
KAYITLARA İLİŞKİN kişisel verileriniz; (e) kullanıcı işlem hareketleri, kullanıcı kullanım
bilgileri, kullanıcı paylaşım hareketleri, kullanıcı fiziksel işlem takip verisi gibi MÜŞTERİ İŞLEM
verileriniz; (f) karekod gibi DİĞER kişisel verileriniz işlenmektedir.